Oferta

PCM-3d jest profesjonalną firmą inżynierską zajmującą się naziemnym skaningiem

laserowym oraz dalszą obróbką pozyskanych w ten sposób danych.

Chmura punktów

Skanowanie laserowe jest obecnie najskuteczniejszą metodą pozwalającą w krótkim czasie pozyskać bardzo precyzyjne pomiary przestrzenne (3D). Efektem skanowania jest trójwymiarowy zbiór milionów punktów odzwierciedlających rzeczywistość zwany chmurą punktów (ang. point cloud).

Na potrzeby naszych Klientów dostarczamy surowe informacje pomiarowe w postaci chmury punktów. Chmura punktów może zostać przygotowana w odcieniach szarości z możliwością nałożenia kolorów odpowiadających sile odbicia wiązki laseru lub może zostać „pokolorowana” zgodnie z rzeczywistymi kolorami obiektów. Należy jednak pamiętać, że przygotowanie „kolorowej” chmury wymaga dłuższego czasu wykonywania pomiarów oraz obróbki skanów.

W ramach usługi wykonujemy skanowanie, łączymy otrzymane dane w jedną chmurę punktów i eksportujemy do wskazanego przez Klienta formatu:

 • .e57
 • .rcs
 • .pts
 • .pod
 • lub inny na indywidualne zapytanie

Otrzymany w ten sposób plik jest gotowy do dalszych prac i analiz.

 

Podgląd panoramiczny i 3d
Jako uzupełnienie chmury punktów udostępniamy naszym Klientom darmową, nie wymagającą instalacji przeglądarkę skanów. Daje ona możliwość podglądu w widoku panoramicznym lub 3D zeskanowanego obszaru z każdej pozycji skanera oraz wykonywania podstawowych pomiarów.

 

 

Dalsza edycja danych
Klientom, którzy nie posiadają możliwości dalszej obróbki chmury punktów oferujemy nasze usługi w tworzeniu dokumentacji 2D, modeli 3D, animacji, wizualizacji i wielu innych opracowań.

Dokumentacja 2D

Chmura punktów jest surowym produktem, który bardzo często wymaga dalszej obróbki. W celu przygotowania Dokumentacji 2D (plany kondygnacji, przekroje) niezbędne jest posiadanie odpowiednich umiejętności i specjalistycznego oprogramowania. Jako firma projektowa dysponujemy niezbędnym zapleczem oraz posiadamy wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu takich opracowań.

 

Dokumentację 2D opracowujemy przy użyciu oprogramowania AutoCAD

Przygotowanie Dokumentacji 2D jest procesem czasochłonnym, dlatego bardzo ważną kwestią jest ustalenie z Klientam poziomu szczegółowości opracowania przed przystąpieniem do realizacji zlecenia.

Poziom szczegółowości Dokumentacji 2D

Modele 3D

Chmura punktów jest surowym produktem, który bardzo często wymaga dalszej obróbki. W celu przygotowania Modelu 3D niezbędne jest posiadanie odpowiednich umiejętności i specjalistycznego oprogramowania. Jako firma projektowa dysponujemy niezbędnym zapleczem oraz posiadamy wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu takich opracowań.

 

Modele 3D opracowujemy przy użyciu oprogramowania z rodziny Autodesk:

 • AutoCAD
 • AutoCAD Plant
 • Inventor
 • Revit

 

Przygotowanie Modelu 3D jest procesem czasochłonnym, dlatego bardzo ważną kwestią jest ustalenie z Klientam poziomu szczegółowości opracowania przed przystąpieniem do realizacji zlecenia.

Poziom szczegółowości Dokumentacji 2D

Badanie odkształceń

Dynamiczny rozwój dziedziny skaningu sprawił, że na rynku pojawiło się oprogramowanie dające szersze możliwości wykorzystania danych ze skanera. PCM-3d dysponuje specjalistycznym oprogramowaniem firmy Faro – BuildIT Construction, dającym możliwość porównywania w czasie rzeczywistym danych ze skanowania laserowego z modelem CAD. Znajduje to szereg zastosowań w procesach Zapewnienia Jakości (Quality Assurance) oraz Kontroli Jakości (Quality Control)

 

Możliwości, które daje oprogramowanie BuildIT Construction:

Badanie płaskości podłogi, poziomości i pionowości ścian

Zeskanowane ściany i podłogi są porównywane z powierzchnią idealnie gładką pionową lub poziomą. Otrzymane wyniki prezentowane są w postaci mapy hipsometrycznej oraz liczbowej.

Analiza deformacji i odkształceń np. zbiorników

Różnorodne analizy deformacji:
– Porównanie zeskanowanego obiektu z dokumentacją warsztatową

– Cykliczne wykonywanie skanów obiektu w celu analizy deformacji w cyklu pracy

 

Obliczenia objętości napełnienia zbiornika

Wykonanie skanu zbiornika, dla którego brak dokumentacji techniczne daje możliwość obliczenia jego rzeczywistej objętości.

 

Analiza powykonawcza położenia różnych elementów konstrukcji tj. posadzki, belki stalowe, ściany, okna, drzwi

Skanowanie obiektu budowlanego daje możliwość sprawdzenia popraności realizacji projektu. Można je wykonywać w trakcie realizacji, aby na bieżąco kontrolować przebieg prac budowlanych lub na zakończenie jako dokumentację powykonawczą.

 

Modele BIM

CO KRYJE SIĘ POD SKRÓTEM BIM?
BIM – z języka angielskiego Building Information Model oznacza Model Informacyjny (Cyfrowy) Budynku. Pod pojęciem tym należy rozumieć bazę danych zawierającą wszystkie informacje opisujące dany obiekt budowlany (dane geometryczne, cechy fizyczne, cechy funkcjonalne, dane kosztowe, parametry techniczne, dane konieczne do zapewnienia konserwacji wyposażenia obiektu, dane dotyczące zapotrzebowania na media itp.) oraz proces jej tworzenia, dzięki któremu w komputerze powstaje wirtualny model planowanego lub istniejącego obiektu budowlanego.

 

 

Model BIM można wykorzystać do różnorodnych analiz, przeprowadzania symulacji budowy (dla obiektów nowych) lub remontów (dla obiektów istniejących). Umożliwia on dobór optymalnego rozwiązania konstrukcyjnego, technologicznego, logistycznego, pozwala przeanalizować koszty i harmonogram realizacji, wychwycić kolizje projektowe i kolizje montażu.

Modele MESH

MODEL MESH jest to odwzorowanie nieregularnej powierzchni za pomocą siatki wielokątów – najczęściej trójkątów. W zależności od gęstości siatki uzyskiwane są odpowiednie dokładności odwzorowania.

 

Zastosowanie Modelu MESH:

 • Nieregularne
 • Nieregularne obiekty zabytkowe, sakralne w tym: detale architektoniczne, figury, rzeźby
 • Stanowiska archeologiczne wraz z wykopaliskami
 • Eksponaty muzealne

True View

TruView łączy ze sobą panoramiczne obrazy 360 stopni wraz z danymi ze skaningu laserowego, które pozwalają użytkownikowi na dokonywanie pomiarów 3D i odczyt współrzędnych.

TruView może być generowane w odcieniach szarości z intensywnością barw lub wygenerowane w rzeczywistych kolorach, jeśli skaning zostanie wykonany z rejestracją barw RGB.

 

Korzystanie z narzędzia TruView jest intuicyjne i nie wymaga od użytkownika wiedzy i umiejętności potrzebnych do pracy z oprogramowaniem CAD lub danymi 3D. TruView umożliwia odbywanie wirtualnych wizyt w opracowywanym projekcie.

KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA TRUEVIEW:

 • Możliwość wykonywania pomiarów i odczytu współrzędnych przy pomocy przeglądarki  internetowej
 • Wirtualne spacer w miejscu wykonywania pomiarów z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie
 • Podgląd obiektu na obrazach panoranicznych z każdej pozycji skanowania

 

 

Potrzebujesz inwentaryzacji obiektu w postaci chmury punktów?
Nie masz odpowiedniego zaplecza, żeby wykonać model na podstawie danych ze skanera?
A może chciałbyś przeprowadzić analizę powykonawczą konstrukcji?

Napisz do nas